Tulemuse juhtimine

Järjest kiiremini muutuv keskkond nõuab pidevat käe hoidmist ettevõtte tegevuse pulsil, et avastada varakult võimalikud ebasoovitavad muutused. Aitame juhte organisatsiooni tegevuse jälgimiseks sobiva mõõdikutesüsteemi loomisel ja arendamisel.

 

Viis olulisemat kogemusel põhinevat järeldust, mis olen teinud mõõtmissüsteemide ülesehitamisel:


  1. Kõike on võimalik mõõta. Küsimus on, kas me oleme piisavalt nupukad leidmaks lihtsat ja tasakaalustatud lahendust?
  2. Kui me ei mõõda, siis põhinevad meie järeldused arvamusel, kui mõõdame, siis faktidel.
  3. Mõõdikute süsteemis tuleb lisaks tulemuse mõõtmisele pidevalt mõõta ka protsesse, sisendeid ja protsesse mõjutavaid väliseid tegureid. Sellisel juhul avastame probleemid sageli enne nende ilmnemist tulemuse mõõdikus. Tavapäraselt vaid alla 10% mõõtmissüsteemide mõõdikutest on suunatud tulemuse mõõtmisele.
  4. Andmete kogumine, töötlemine ja kuvamine tuleb lasta võimalusel teha arvutil. Inimese rolliks peaks jääma vaid seoste avastamine, järelduste tegemine.
  5. Mõõdikutesüsteem aitab parandada arusaamist organisatsioonist ja eristada olulist ebaolulisest.

Kontakt


Sander Kallasmaa, Partner
sander.kallasmaa@btb.ee

Copyright 2010, Baker Tilly Baltics