Aruande ülevaatus

2010. aastal vastu võetud uue audiitortegevuse seaduse muudatusega tõsteti auditeerimise alampiiri ja raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kohustus asendati osaliselt aruande ülevaatamise kohustusega.

 

Ülevaatus on auditi lahjem verisoon. Eesmärgiks pole mitte anda täielikku kindlust, et aruanne on õige, vaid kinnitada, et aruande ülevaatamisel ei leitud olulisi puudusi.  Ülevaatusega saadav kindlus on väiksem kui auditi puhul, mistõttu võtab selle tegemine vähem aega ja seeläbi ka maksab vähem.

 

Mis on auditi ja ülevaatuse vahe?

Aruande audit pakub omanikele ja kreeditoridele suuremat kindlust  kui aruande ülevaatus. Kui audit annab vastuse küsimusele: "Kas aruanne ON olulises osas õige?",  siis ülevaatuse tulemusel kinnitab audiitor, et selle käigus EI leitud asjaolusid, mis paneks arvama, et aruanne EI OLE olulises osas õige.


Erinevalt auditist ei testita ülevaatuse puhul põhjalikult raamatupidamises kajastatud andmeid ega aruande koostamise kontrollprotseduure. Ülevaatus piirdub aruande näitajate analüüsi ja võtmeisikute intervjueerimisega. 

Kontakt


Enre Oru, Partner
enre.oru@btb.ee

Copyright 2010, Baker Tilly Baltics