Toomas Prükk

Kontakt


Toomas Prükk, Partner
toomas.prukk@btb.ee
Telefon +372 513 1716

  

Tallinna kontor

Kogemus

Vandeaudiitor ja Eesti Audiitorkogu liige alates 2002. aastast. Olen tegelenud auditeerimisega alates 1999. aastast, sh üle 9 aasta töötanud rahvusvahelises audiitorfirmas Deloitte. Enne audiitori ametit töötasin pearaamatupidajana ja raamatupidamislikes küsimustes olen konsulteerinud ettevõtteid ka audititöö kõrvalt.

Aastatel 2005-2007 osalesin Raamatupidamise Toimkonna poolt korraldatud konkursi Finantsaruandluse Lipulaev hindamiskomisjoni töös.

 


 

Mind huvitavad valdkonnad

Oma töös ei pea ma oluliseks üksnes erialast professionaalsust, vaid hindan väga kõrgelt ka hea koostöö loomist kliendiga. Omalt poolt aitan sellele kaasa olles avatud suhtleja, tähelepanelik kuulaja ja pidades kinni oma lubadustest. Vabadel hetkedel konsolideerin.


Varia

Meeldib rännata – nii ajas kui ruumis. Eriti pakuvad huvi otsesed kontaktid kohalike inimestega maailma erinevais paigus. Oma rännakutel nii kõrvaltänavas kui kaugemal püüan fotoaparaati käeulatuses hoida.

Sporti pean üheks parimaks viisiks pingeid maandada ja enesetunnet tõsta.

 

Copyright 2010, Baker Tilly Baltics